Bostäder i Sverige

4 626 014 bostäder i Sverige

Med målsättning att ha ett komplett globalt fastighetsregister har vi redan kommit en bra bit på vägen i Sverige.

Kostnadsfritt

All data är publik och får användas kostnadsfritt både privat och kommersiellt. Öppen information om samhällets infrastruktur gynnar utvecklingen.

Crowdsourcing

Eftersom datan är publik och öppen ger vi möjligheten att låt alla skicka in förändringsförslag för att hålla registret aktuellt.